Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor
dr n.med Włodzimierz Dziubdziela
tel. (32) 256 51 81, fax (32) 255 46 33, e-mail: spskm@spskm.katowice.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
tel. (32) 209 06 50, fax (32) 255 46 33, e-mail: ewa.molek@spskm.katowice.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Zarządzania Nieruchomościami
mgr Urszula Nowak,
tel. (32) 259 17 31 e-mail: unowak@spskm.katowice.pl

Lekarz Naczelny
lek. med. Iwona Rakoczy
tel. (32) 259 12 00, fax (32) 255 46 33, e-mail: lekarznaczelny@spskm.katowice.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Danuta Rudzka-Cesarz
tel. (32) 255 40 36, fax (32) 255 46 33, e-mail: drudzka@spskm.katowice.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar
tel. (32) 256 48 73, fax (32) 256 48 73, e-mail: interna@sum.edu.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku
prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
tel. (32) 2562 858, fax (32) 255 49 85, e-mail: klinhem@sum.edu.pl

Ordynator Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
tel. (32) 255 26 95, fax (32) 255 37 26, e-mail: awiecek@spskm.katowice.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem Otorynolaryngologii
dr hab. n. med. Jarosław Markowski
tel. (32) 256 43 09, fax (32) 256 29 96, e-mail: laryngologia@spskm.katowice.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem Dermatologii
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
tel. (32) 256 11 82, fax (32) 256 11 82, e-mail: dermatologia@spskm.katowice.pl

Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska
tel. (32) 256 26 49, fax (32) 256 26 49, e-mail: szczekowo-twarzowa@sum.edu.pl

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka
tel. (32) 255 50 52, fax (32) 255 50 52, e-mail: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

Lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Anna Kunsdorf-Wnuk
tel. (32) 256 18 74, fax (32) 256 18 74, e-mail: oit@spskm.katowice.pl