Informacje nie umieszczone w BIP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje publiczne będące w posiadaniu SPSKM Katowice, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek wniesiony do SPSKM, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami ). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, SPSKM powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SPSKM
Data utworzenia:2015-03-03
Data publikacji:2015-03-03
Osoba sporządzająca dokument:Damian Piórkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Szymczak
Liczba odwiedzin:6346